Landschap van Verandering werkt binnen de driehoek: samenwerken, belangen en leiderschap.

Gegeven onze sterk veranderende omgeving en context spelen conflicten zich op dit speelveld af. Conflicten of spaningen tussen twee of drie mensen of binnen teams die het gevolg zijn van schurende belangen, vastgelopen oude patronen, gemis aan nieuw gedrag en een verslechterde communicatie die leidt tot verschillende beelden en verlies van vertrouwen. In complexe, wendbare organisaties met laag in de organisatie belegde besluitvorming komen nieuwe samenwerkingsverbanden met nieuwe taken voor. Leren speelt hierbij een belangrijke rol - durven leren, maar ook de gelegenheid krijgen om te kunnen leren en weten wat je moet leren. Leiderschap krijgt een hele nieuwe context en vraagt om aanpassing. Met de diensten Conflictbemiddeling, Training en Advies kan Landschap van Verandering u een paar flinke stappen verder helpen in het veranderingsproces, in het oplossen van conflicten en in het adaptief vermogen van de hele organisatie.

COMPLEXE ORGANISATIES- COMPLEXE OMGEVING- COMPLEXE VRAAGSTUKKEN

In complexe organisaties zijn we ons meer bewust dan ooit dat alles met alles samenhangt. Anders zou het woord complex niet van toepassing zijn. Dan zouden we spreken van gecompliceerde problemen die geanalyseerd kunnen worden en met een technische ingreep vaak verholpen kunnen worden. Kenmerken van complexiteit is dat we er ons bewust van zijn dat we onze problemen bestaan uit verschillende factoren die met elkaar samenhangen en elkaar wederzijds beinvloeden. Dat betekent dat een interventie niet alleen op een domein invloed heeft, maar op meerdere domeinen.

Hetzelfde geldt voor samenwerkende teams. Beslissingen, gedrag, belangen staan niet op zichzelf, zijn niet te isoleren, maar beinvloeden de ander.

De benadering van systeemdenken kan zowel bij problemen in een organisatie, met name in verandertrajecten, als bij samenwerkingsconflicten in teams inzicht geven en ruimte bieden om tot een oplossing te komen.

ADAPTIEF LEIDERSCHAP

De complexe, snel veranderende omgeving waartoe we ons moeten verhouden, zowel prive als in organisaties, vraagt om stellingname en snelle besluitvorming,maar vereist tegelijk meer samenwerking. Dit brengt een complexe problematiek en veranderingen, transities met zich mee, die tot diep in de mens en de organisatie reiken. Om hierin mee te kunnen bewegen wordt een flinke aanspraak gemaakt op onze adaptiviteit en op een nieuwe vorm van leiderschap, die om zelfsturing van iedere medewerker vraagt maar altijd enige vorm van sturing van een leidinggevendebehoeft.

Trainingen in adaptief leiderschap worden gegeven op aanvraag of met open inschrijving (zie agenda). Een coachingstraject is onderdeel van de training, maar kan ook afzonderlijk worden aangevraagd.