Een negatieve sfeer? Resultaten die achterblijven? Gebrek aan betrokkenheid en samenwerking?

Gebrekkige besluitvorming of onvoldoende persoonlijk leiderschap? Botsende waarden? Weerstand?

                           Een conflict? Mensen die niet lekker in hun vel zitten en geen energie meer krijgen uit hun werk?

                       Een slechte vibe? Mensen die niet lekker in hun vel zitten en geen energie meer uit hun werk halen?

Het zou mijn een genoegen zijn u te mogen ondersteunen in het bereiken van de gewenste situatie voor uzelf, uw team of uw organisatie

Hiervoor bied ik begeleidingstrajecten aan voor teams en individuen. Het doel van de trajecten is het bereiken van nieuwe inzichten zodat er weer energie, beweging en voortgang ontstaat vanuit mensen zelf. Afhankelijk van het vraagstuk dat voorligt kan het gaan om het verbeteren van randvoorwaarden om ook te kúnnen bewegen; verbeterd persoonlijk leiderschap met zicht op het eigen handelen, eigen waarden en eigen besluitvorming; het formuleren, herkennen en herkennen van wat zich afspeelt; of het verduidelijken van de wensen, de kaders en de spelregels

Mijn trainingen conflicthantering en moreel beraad (waar moreel leiderschap een onderdeel van is) kunnen ervoor zorgen dat kennis en vaardigheden in de organisatie beklijven en dat de gewenste koers gaat leven.

Als interim voorzitter kan ik tijdelijk de rol op mij nemen om met een realistische agenda tot beargumenteerde besluiten te komen.

Marlies Bos