Onze sterk en snel veranderende omgeving -op allerlei domeinen- vraagt om transities en daarmee om een groot verandervermogen van organisaties en van jou als mens. Zowel als eigenaar alswel als medewerker. Een succesvolle transitie krijgen we niet alleen voor elkaar. Onze omgeving en onze stakeholders zijn daarin een factor. Schurende belangen, verschil in taal, taak en ambitie kunnen de samenwerking bemoeilijken en ervoor zorgen dat belangrijke fundamentele en complexe, misschien confronterende, zaken onbesproken blijven. Dit geldt zowel zowel bedrijven in de private sector als in de publieke sector. Het besef van gezamenlijke waarden, keuzes daarin en en het gesprek daarover blijken lastig, maar onmisbaar voor een goed fundament, persoonlijk en in de samenwerking met anderen. Bouwen en borgen van vertrouwen, verbinding en veiligheid spelen hierin een belangrijke rol.

Hierbij kan ik u graag op verschillende manieren ondersteunen. ik kan u op binnen elk domein ondersteunen. De domeinen echter waarbinnen ik specifiek mijn ervaring heb opgebouwd zijn onderwijs en de agrarische sector.

(PRE-)MEDIATION EN COACHING

DE SAMENWERKING IS HELEMAAL VASTGELOPEN..HOE KOMEN WE DAAR OOIT UIT....

Of je team nu deel uitmaakt van een organisatie of je werkt samen in een netwerkorganisatie, het vastlopen van de samenwerking is een impactvol gebeuren. Het kost tijd, geld, energie en de verwezelijking van de gezamenlijke ambitie lijkt steeds verder uit het zicht te verdwijnen.

Als mediator kan ik zowel individuen als maatschappen, netwerken en teams ondersteunen om inzicht te krijgen in wat er speelt zodat er ruimte ontstaat om tot toekomstgerichte oplossingen te komen.


COACHING, ADVIES en TRAINING

DE OMGEVING VERANDERT, MIJN BEDRIJF VERANDERT - IK KAN ER NIET MEER MEE UIT DE VOETEN....

De complexe, snel veranderende omgeving waar we in leven vraagt om snelle, daadkrachtige besluitvorming in een context van ongekende transities, maar vereist tegelijk een brede oriƫntatie en een succesvolle samenwerking met stakeholders. Dit kan een complexe problematiek met zich mee brengen, waarvan de impact tot diep in de mens en de organisatie reikt. Om hierin mee te kunnen bewegen wordt een flinke aanspraak gemaakt op jouw bewegelijkheid en die van je organisatie of bedrijf. Het is zoeken naar een nieuwe koers waarbij je zowel in de verandering mee kan bewegen als wel als mens in balans kan blijven.

Landschap van verandering biedt zowel coachingstrajecten, adviseert en geeft trainingen in adaptiviteit, leiderschap en omgaan met complexe problemen.