TRAININGEN

Landschap van verandering biedt trainingen aan op het gebied van leiderschap, integriteit en conflicten en conflictvaardigheden.

TRAINING LEIDERSCHAP

De complexe, snel veranderende omgeving waartoe we ons moeten verhouden, zowel prive als in organisaties, vraagt om stellingname en snelle besluitvorming,maar vereist tegelijk meer samenwerking. Dit brengt een complexe problematiek en veranderingen, transities met zich mee, die tot diep in de mens en de organisatie reiken. Om hierin mee te kunnen bewegen wordt een flinke aanspraak gemaakt op onze adaptiviteit en op een nieuwe vorm van leiderschap, die om zelfsturing van iedere medewerker vraagt maar altijd enige vorm van sturing van een leidinggevendebehoeft.

Trainingen in adaptief leiderschap worden gegeven op aanvraag of met open inschrijving (zie agenda). Een coachingstraject is onderdeel van de training, maar kan ook afzonderlijk worden aangevraagd.

TRAINING INTEGRITEIT

zie integriteit