NIEUWS

MEDIATION NIEUWS

HOLLANDSE ZAKEN OVER BEMIDDELING OMGANGSREGELING KLEINKIND(EREN)

Deze maand kwam in het programma Hollandse Zaken het vraagstuk aan de orde van de omgang tussen kleinkind en grootouder wanneer het contact met de ouder van het kleinkind, het kind van de grootouders, verbroken is. Het belangrijkste van dit programma was dat in alle bemiddeling of gesprekken het welzijn van het kleinkind voorop staat, eigenlijk net als bij een scheiding waarbij ouders niet alleen als partners scheiden maar ook als ouders. En in die laatste rol wordt iets anders gevraagd van de betrokken partijen. Nameljk dat je het belang van het kind voorop kan stellen, vóór elk ander belang.

www.maxvandaag.nl/programmas/tv/hollandse-zaken/je-kleinkind-nooit-meer-zien/POW_04981970/


Is deze moeilijk situatie voor u herkenbaar? Als ouder van het kind of de kinderen of als grootouder van het kleinkind, de kleinkinderen?

U bent welkom een vrijblijvend gesprek met mij aan te vragen om te onderzoeken of ik iets voor u kan betekenen.

TRANSITIES NIEUWS

SOLUTIONAIR - DE AUTO OP LUCHTDRUK

Het bedrijf Solutionair komt met een baanbrekend concept...al zal daar ook met argwaan of met hoongelach naar worden gekeken. Maar het bedrijf claimt de mogelijkheid dat met een bescheiden aanpassing de aandrijving van de motor van een auto of schip niet meer op diesel of benzine plaats hoeft te vinden maar op lucht, perslucht wel te verstaan. Een auto kan op één tank perslucht ruim 600 kilometer rijden. In de gemeente Terneuzen rijdt de eerste bus. Dit jaar wordt de fabriek opgestart. Het plan is toe te werken naar 2500 laadpunten en 375 inbouwstations.

Mijn bus mag de eerste zijn.

www.solutionair.nl/nl/#homeETHISCHE VRAAGSTUKKEN NIEUWS

VERPLICHTE VACCINATIEPAS VOOR RESTAURANT BEZOEK?

De corona epidemie heeft al heel wat ethische vraagstukken opgeroepen. Deze vraagstukken hebben te maken met kernwaarden als gezondheid, veiligheid en vrijheid. Hoewel we allemaal die kernwaarden herkennen en willen leven, blijkt het in een crisis situatie nog niet zo makkelijk te zijn om daar met elkaar een zelfde standpunt in te hebben. Blijkbaar hebben we andere beelden bij woorden als vrijheid, veiligheid en gezondheid.

Zo is een actueel punt in verschillende landen nu het verplichten van een vaccinatiepas voor restaurantbezoek.

Hoe kijkt u hier tegenaan?

www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/burgemeester-new-york-wil-verplichte-vaccinatiepas-voor-restaurantbezoek~b86ca742/