Referenties

' Het contact met Marlies werd gelegd in een periode van verwarring over de te volgen koers en gevoelde tegenstellingen binnen mijn organisatie. Ik heb Marlies leren kennen als een professinoals op het terrein van verandering en belangentegenstellingen. Zij is in staat om neergaande spiralen mee te helpen ombuigen naar vertrouwen. belangrijke basis daarbij is een heldere manier van omgaan met elkaar, daar legt zij een stevig fundament voor.' (Directeur Brede Scholengemeenschap Voortgezet Onderwijs)

Curriculum Vitae in het kort

Projectleider en innovator onderwijsinnovatie 2015-heden

Lid medezeggenschap HU instituut Veiligheid 2018-heden

ADR geregistreerd mediator. Mediator ervaring sinds 2005, gestart als MfN gecertificeerd mediator.

Trainer in mediationvaardigheden, leiderschap en ethische dilemma's sinds 2007

Hogeschooldocent in organisatiekunde, veranderkunde, leiderschap, ethiek en integriteit, mediation sinds 2010

Voorzitter bestuur/Medezeggenschap en later plaatsvervangend directeur Samso Friskole, Denemarken

MT-lid en onderwijscoordinator Instituut voor Veiligheid 2011-2013

Adviseur Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs 2018 -2019

Ondernemer sinds 1988, onder andere in Denemarken. Eigenaar van Landschap van Verandering sinds 2009

Marlies Bos

De naam van mijn bureau, Landschap van verandering, verwijst naar de voortdurende verandering waarin wij ons bevinden. Verandering ligt aan de basis van ons bestaan en is een natuurlijk gegeven. Landschap van verandering kan voor u ondersteuning betekenen in veranderprocessen, zowel in adviserend als begeleidend als schurende belangen leiden tot conflictsituaties.

Ik ben helder, direct en pragmatisch en werk graag met u toe naar een resultaat waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.