INTEGRITEIT

De huidige samenwerkingsvormen vragen, willen ze succesvol zijn, meer dan ooit om integriteit van handelen. Om een professioneel moreel kompas dat je besluitvorming en je handelen richting geeft. Maar wat is dat morele kompas dan? Hoe beschrijf je je eigen morele kompas en waar is dat eigenlijk op gebaseerd. Wat kan je doen als jouw idee van moreel juist handelen afwijkt van dat van een ander en je komt daar niet uit?

Integriteit kan een heel persoonlijk begrip zijn. Verschil in opvatting hiervan, verschil in het morele kompas kan tot grote spanningen leiden en samenwerking in de weg staan.

Landschap van Verandering kan inzicht geven in de ontwikkeling van het morele kompas en in eenduidige begripsvorming, kan ondersteuning bieden in het zoeken naar overeenkomstige belangen en in het omgaan met tegengestelde belangen.

Dit kan in de vorm van een training maar het kan ook voorafgaan op en voortvloeien uit conflictbemiddeling. Ook is er een adviestraject mogelijk.