CONFLICTBEMIDDELING EN MEDIATION

Landschap van Verandering biedt zowel ondersteuning in het oplossen van conflicten. Dit kan in de vorm van een mediation zijn, in de vorm van een gezamenlijke zoektocht of welke vorm dan ook het beste past bij uw context en conflict.


Uit de ervaring die ik als mediator heb opgedaan is gebleken dat ik mij qua conflictstijl beweeg tussen transformatieve en evaluatieve mediation, afhankelijk van doel en gewenst resultaat.

In alle gevallen zijn transparantie over het proces en informed consent als het gaat over oplossingsrichtingen en besluitvorming voor mij een voorwaarde om als mediator mijn werk te doen. Ik werk ernaar toe dat, ook bij evaluatieve mediation, dat partijen eigenaar zijn van de oplossing.

Voor het werken in teams waar een conflict zich afspeelt hanteer ik de onderzoekende methode van systeemdenken.

Welke stijl en welke vorm van conflictbemiddeling past bij de vraag onderzoek ik altijd met mijn clienten.

ik ben in mijn werk open, straight forward en heb een pragmatische instelling.

Tevens kan Landschap van Verandering op basis van conflicten die spelen, adviseren over de inrichting van de organisatie- een zelfontwikkelde organisatiescan kan u informatie geven over het verandervermogen van uw organisatie. Hierbij wordt de leiderschapsvorm meegenomen als een belangrijke factor (Zie Advies)