COACHING EN ADVIES

Voor een succesvolle transities in organisaties zijn twee zaken van belang: dat de randvoorwaarden in orde zijn waaronder de transitie plaats kan vinden én dat voor alle betrokkenen duidelijk is met welk doel de transitie plaats vindt, wat dit voor hen betekent, wat het brengt en wat dit van hen vraagt. Dat is geen makkelijke opgave. Landschap van Verandering kan op basis van ongewenste situaties of conflicten die ontstaan zijn zowel een persoonlijk coachingstraject aanbieden als wel adviseren over de inrichting van de organisatie.

Voor het coachingstraject werk ik onder andere met de logische niveau's van Beatle de ethische cyclus of met narratieve mediation en coaching. Een door mijzelf ontwikkelde organisatiescan kan u informatie geven over het verandervermogen van uw organisatie of over randvoorwaarden voor een geslaagde transitie. Eveneens kan een organisatiescan in beeld brengen waarom een verandering of transitie mogelijk wel geimplementeerd is maar niet gerealiseerd wordt.

Bij deze vraagstukken wordt de leiderschapsvorm, zowel van individuele medewerkers als van leidinggevenden, meegenomen als een belangrijke factor.

(zie ook Trainingen)