AGENDA

MASTERCLASS ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

Onze complexe maatschappij en organisaties hebben het ontstaan van complexe vraagstukken tot gevolg. Wat is leidend in je besluitvorming en hoe verhoudt je morele kompas zich tot je taken en verantwoordelijkheden en tot de door jou te gestelde doelen en te bereiken resultaten in je organisatie.

De M asterclass Moreel Beraad geeft inzicht in en handvatten voor je besluitvormingsproces waarbij conflicterende waarden een rol spelen, het gewenste resultaat belangrijk is en bereidt je voor op het uitoefenen van moreel beraad. Tevens sta je na de masterclass sterker in je argumentatie omtrent je besluit.

De masterclass bestaat uit drie losse, onafhankelijk van elkaar te volgen onderdelen.

Tijd en locatie worden in overleg bepaald.

Er is zowel sprake van online training als van fysieke bijeenkomsten en voor een deel kan de deelnemer zelf die keuze maken.

Volg de onderstaande link voor meer informatie over de masterclass Ethische vraagstukken en Moreel beraad.

masterclassethischevraagstukken.nl