ADVIES

Landschap van Verandering kan hetzij op basis van conflicten die spelen hetzij naar aanleiding van een andere vraag, adviseren over de inrichting van de organisatie. Een door mijzelf ontwikkelde organisatiescan kan u bijvoorbeeld informatie geven over het verandervermogen van uw organisatie of over randvoorwaarden voor een geslaagde transitie. Eveneens kan een organisatiescan in beeld brengen waarom een verandering of transitie wel geimplementeerd maar niet gerealiseerd wordt.

Bij deze vraagstukken wordt de leiderschapsvorm, zowel van individuele medewerkers als van leidinggevenden, meegenomen als een belangrijke factor.

(zie ook Trainingen)