Wie ben ik

De naam van mijn bureau, Landschap van verandering, verwijst naar de voortdurende verandering waarin wij ons bevinden. Maar wat ik goed kan en doe is bouwen. Bouwen aan organisaties en relaties voor een stevig, duurzaam, toekomstbestendig bouwwerk met een goed fundament. Dat doe ik graag met u samen door het geven van trainingen, advies of door het bemiddelen en coachen bij (team-)conflicten.

Mijn naam is Marlies Bos. Ik ben helder, direct, pragmatisch en no nonsense. Ik ken de noodzakelijke balans tussen de harde kant: resultaatgerichtheid en realisme en de zachte kant: het belang van relaties, vertrouwen en kernwaarden in uw organisatie.

Curriculum Vitae in het kort

ADR geregistreerd mediator, gestart als MfN gecertificeerd mediator, ervaring sinds 2005

Trainer mediationvaardigheden, leiderschap en ethische dilemma's/ moreel beraad sinds 2007

Hogeschooldocent in organisatiekunde, veranderkunde, leiderschap, ethiek en integriteit, mediation sinds 2010

Voorzitter Medezeggenschapsraad HU Instituut voor Veiligheid 2021-2022

Lid Medezeggenschap HU Instituut voor Veiligheid 2019-2021

Voorzitter bestuur/Medezeggenschap 1995-1999

Interim directeur Samsø Friskole, Denemarken 1999-2000

MT-lid en onderwijscoordinator Instituut voor Veiligheid 2011-2013

Adviseur Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs 2018 -2019

Ondernemer sinds 1988, onder andere in Denemarken.

Eigenaar van Landschap van Verandering sinds 2009

Referenties

' Het contact met Marlies werd gelegd in een periode van verwarring over de te volgen koers en gevoelde tegenstellingen binnen mijn organisatie. Ik heb Marlies leren kennen als een professinoals op het terrein van verandering en belangentegenstellingen. Zij is in staat om neergaande spiralen mee te helpen ombuigen naar vertrouwen. belangrijke basis daarbij is een heldere manier van omgaan met elkaar, daar legt zij een stevig fundament voor.' (Directeur Brede Scholengemeenschap Voortgezet Onderwijs)